Kompresöre Büyük Hava Tankı Koymak Avantaj Sağlar Mı?

Kompresöre Büyük Hava Tankı Koymak Avantaj Sağlar mı?

Çoğu işletme sahibi kompresörlerinin üretmiş olduğu hava basıncı yetersiz kaldığında tesisata ekstra bir hava tankı eklenerek bu sorunun çözülebileceği kanısındadır. Ancak kompresörünüzde bir arıza olmadığı halde ayarlanan üst basınca gelemiyor ve belirli bir basınçta boşa geçmeden sabit duruyorsa bu durum kompresörünüzün işletmeye yetersiz geldiği anlamına gelmektedir. Normal Şartlarda bir kompresör işletmenin ihtiyacı olan havayı ürettikten sonra durmalı ve en az 5 dakika sonra tekrar devreye girmelidir. Hatta pistonlu tip hava kompresörlerinde yukarıda belirtiğimiz çalışma-durma zamanı, “çalıştığı kadar dinlendir” diye küçük işletmeler arasında yaygınca bilinir.

Kompresöre Hava Tankı Eklemek ancak aşağıda belirtilen durumlarda hasıl olabilir.

Hava Tesisatının uzunluğu 50 metreden uzun ve bina çok katlıysa ve son noktada kullanılan hava basıncı yetersiz kalıyorsa
Kullanılan tank ömrünü tamamlamışsa ve değişmesi gerekiyorsa
Kompresöre bağlı olan hava tankı yetersiz seçilmişse
Eğer yukarıda belirtilen maddeler dışında kompresör sisteminize hava tankı eklerseniz bu kompresörün biraz daha fazla uzun çalışmasından başka bir işe yaramayacaktır. Aşağıda Hangi güçteki kompresöre Kaç Lt Hava Tankı konulacağı yaklaşık olarak gösterilmiştir.

10 hp – 15 HP 500 Litre
20 HP – 25 hp 750 Litre
30 HP – 50 hp 1000 Litre
75 hp – 100 hp 2000 Litre
125 hp 150 hp 3000 Litre
180 hp 350 hp 4000 Litre

Yukarıda belirtilen hava tankı hacimleri ve kompresör kapasiteleri kompresörlerin en rahat çalışma formuna göre seçilmiştir. Yukarıdaki listeyi baz alırsak, örneğin 50 Hp bir kompresör 1000 litre tankı 4 dakikada dolduruyorsa ve 10 dakika boşta bekliyorsa 2000 litre tankı yaklaşık 8 dakikada doldurup 20 dakika boşta bekleyecektir. Verilen örnekte de görüldüğü gibi kompresörünüzün boşta bekleme süresi arttığı gibi çalışma süresi de artmaktadır. Bu gibi durumlarda hava tankını büyütmek gereksiz bir yatırımdır.